Наскільки здоровим є простір закладу освіти? Чи відповідає він  МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ? За якими критеріями його можна оцінити та як вдосконалити свій заклад?

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ (ІЗШ) – детальний інструмент та посібник для самостійного оцінювання закладу загальної освіти, який допомагає розробити та впровадити заходи, щоб покращити ситуацію зі здоров’ям учнів та вчителів.  Інструмент комплексної оцінки базується на трьох принципах:

  •  ДОБРОВІЛЬНІСТЬ
  •  УЧАСТЬ
  •  САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

 

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ пропонує комплексну оцінку з восьми модулів, які відповідають компонентам МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ:

Модуль 1:      Політика закладу для забезпечення здорового  освітнього простору

Модуль 2:      Освіта в галузі здоров’я і безпеки

Модуль 3:      Фізичне виховання та рухова активність

Модуль 4:      Здорове харчування

Модуль 5:      Медична служба

Модуль 6:      Соціально-психологічна служба

Модуль 7:      Підготовка та здоров’я працівників закладу освіти

Модуль 8:      Залучення сім’ї та громади

 

Інструмент охоплює наскрізні теми, які стосуються профілактики  захворювань: 

▶        фізична активність

▶        харчування

▶        тютюн і алкоголь

▶        дихальні розлади

▶        безпека

▶        репродуктивне та сексуальне здоров’я

 

Вищезазначені теми обрано тому, що пов’язана з ними поведінка впливає на здоров`я та може відігравати вирішальну роль у запобіганні основним причинам відсутності на уроках, захворювань, госпіталізації, інвалідності та навіть смерті.

Гіподинамія, погане харчування та вживання тютюну – основні причини виникнення хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ), таких як захворювання серця, рак, інсульт і діабет, що є основними причинами смертності в Україні серед дорослого населення. Ці фактори ризику, зазвичай, формуються в дитячому та підлітковому віці, а фізіологічні процеси, які призводять до розвитку хронічних захворювань, також можуть початися в юності.

 

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ знижує ризик передчасної смертності в цілому, та ішемічної хвороби серця, гіпертонії і діабету. Регулярна фізична активність в дитинстві та підлітковому віці зміцнює кардіореспіраторну систему та м’язи, допомагає формувати здорові кістки, контролювати вагу і покращує біомаркери здоров’я серцево-судинної системи та метаболізму, такі як кров’яний тиск і рівень холестерину.

ХАРЧУВАННЯ включає в себе здорову їжу, що дозволяє знизити ризик виникнення багатьох захворювань, в тому числі трьох основних причин смертності – серцевих захворювань, раку та інсульту. Здорове харчування в дитячому та підлітковому віці є дуже важливим для правильного росту і розвитку, і може запобігти ожирінню, карієсу, залізодефіцитній анемії та іншим проблемам зі здоров’ям.

ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ, включаючи куріння цигарок, сигар, вживання бездимного тютюну та АЛКОГОЛЮ призводить до низки захворювань, які є провідною причиною смертності. Завдяки зміні поведінки цьому можна запобігти.

БЕЗПЕКА передбачає запобігання ненавмисним травмам і насильству, які є основними причинами смертності та інвалідності серед дітей, підлітків і молоді. До основних причин ненавмисних травм належать аварії автотранспортних засобів, отруєння, пожежі та опіки, падіння, травми, пов’язані зі спортом та оздоровленням, травми, спричинені вогнепальною зброєю, задуха, удушення і укуси тварин.

 

ДИХАЛЬНІ РОЗЛАДИ - гострий напад бронхіальної астми, бронхіт з астматичним компонентом.

 

РЕПРОДУКТИВНЕ ТА СЕКСУАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я – ризикована сексуальна поведінка становить для підлітків загрозу у вигляді ВІЛ-інфекції, інших захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), випадків небажаної вагітності. Багатьом молодим людям притаманна ризикована сексуальна поведінка, яка може призвести до непередбачених наслідків для здоров’я.

 

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ допомагає:

▶ визначити сильні і слабкі сторони політики закладу освіти, спрямованої на зміцнення здоров’я та безпеки учнів;

▶ розробити план дій для покращення здоров’я і безпеки;

▶ залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу удосконалення політики закладу, впровадження відповідних програм, заходів та послуг.

 

Оцінювання передбачає два головних завдання, які має виконати команда закладу освіти:

 

САМООЦІНКА

Процес самооцінювання заохочує учасників шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності закладу для зміцнення здоров’я та визначити основні сильній слабкі сторони.

 

ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Процес планування для вдосконалення дозволяє визначити дії, які школа може запровадити для посилення виявлених слабких сторін. Це допомагає команді встановити пріоритетність різних рекомендацій, скласти план удосконалення та визначити кроки, які необхідно здійснити для поліпшення здоров’я та безпеки у закладі освіти.

 

Визначення ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ є спільною справою команди закладу освіти: ефективність цього процесу полягає в тім, щоб представники різних сегментів шкільної спільноти зібралися разом і спільно створили план дій, необхідних для вдосконалення. Процес визначення ІЗШ покликаний об’єднати команду закладу, а зв’язки, які встановлюються між учасниками під час визначення ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ, – один із найважливіших результатів цього процесу. Важливо, щоб всі члени команди розуміли, що їхня робота з оцінювання може внести багато змін у життя учнів та вчителів.

 

Результати ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ в жодному разі не можуть бути використані для оцінки персоналу, покарання працівників закладу освіти або порівняння з іншими закладами.

 

На основі отриманих результатів розробляють ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ:
пріоритетні дії, необхідні ресурси та заходи, розподіл обов’язків, терміни виконання, спосіб представлення команді закладу та громадськості. Вдосконалення, які заклади освіти матимуть намір здійснити після завершення самооцінювання із використанням Індексу здоров’я школи, можна досягти силами наявного персоналу та з незначною кількістю або без використання додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати джерелом інформації, необхідної для отримання підтримки від громади. Результати самооцінки також допоможуть підготувати обґрунтування на запит щодо необхідного додаткового фінансування.