МОДЕЛЬ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ

МОДЕЛЬ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ окреслює вісім  складових, які необхідні закладу освіти для формування здоров’язбережувального та безпечного простору, надання дітям необхідних знань для збереження та зміцнення свого здоров’я та здоров’я інших, розвитку навичок здорової поведінки. Модель також демонструє взаємозв’язок восьми компонентів та важливість чіткої взаємодії працівників закладу освіти та всіх учасників освітнього процессу.  Запропонована модель є дитиноцентричною, зображує заклад освіти частиною громади та відзначає взаємозв’язок навчання та здоров’я. Нижче наведено короткий опис кожного з восьми компонентів моделі.